Trung tâm tiếng Anh Yola Hà Nội.

Sảnh lễ tân – trung tâm tiếng Anh Yola – tòa nhà sông Hồng. (PA1)
Sảnh lễ tân – trung tâm tiếng Anh Yola – tòa nhà sông Hồng. (PA2)
Khu vực kiểm tra trình độ nhằm để phân lớp học sinh
Khu thư viện và cũng là khu ngồi nghỉ ngơi chờ học sinh tan học của phụ huynh.
Khu vực hành lang của trung tâm.