Quán cà phê công cộng

Quán cà phê công cộng, không gian để cư dân của tòa nhà có thêm không gian giả trí sau giờ làm việc mệt mỏi
Khu vực không gian cho dân cư các khu xung quanh
Khu vực không gian cà phê gần tuyến đường khu dân cư
Không gian vui chơi cho trẻ em