Nội thất nhà bác Cảnh

Tủ giày
Không gian phòng khách
Không gian phòng khách nhìn từ trong ra ngoài
Không gian phòng khách nhìn vào tủ rượu
Không gian phòng ăn
Không gian hành lang
Bếp nấu
Không gian bếp nấu
Phòng ngủ master
Không gian phòng ngủ master
phòng ngủ bé trai
Phòng ngủ bé gái
Phòng ngủ bé gái
Phòng ngủ bé gái