Nhà chú Thắng

 

Không gian tiền sảnh
Không gian tiền sảnh
Hướng nhìn từ tiền sảnh vào phòng ăn
Không gian bếp nấu
Khu vực phòng ăn
Không gian phòng khách
Không gian phòng khách
Hướng nhìn từ phòng khách ra tiền sảnh
Phòng ngủ Master
Phòng ngủ master
Phòng ngủ bé gái
Phòng ngủ bé gái
Phòng ngủ bé trai
Phòng ngủ bé trai