Nhà chú Mười – Hưng Yên

Mặt đứng căn nhà
Phối cảnh góc