Nhà chị Yên – Lạng Sơn

PA1 : sử dụng tông màu trầm
PA2 : mặt tiền tầng 1 được thay thế bằng đá nâu Anh Quốc nhằm tăng sự tương phản của nhà
PA3 : sử dụng màu sơn theo phong thủy hợp vận làm ăn của gia chủ