KTS.Trần Hưng

KTS.Trần Hưng

KTS.Trần Hưng

Chức vụ : Giám đốc kinh doanh

Mail : tranhung.arts@gmail.com / nhaphohien@gmail.com

SĐT : 0965812490 / 0988 97 98 98

FB : https://www.facebook.com/nguoi.hung.yen

Skype : tranhung_uce