KS.Hoàng Vũ

KS.Hoàng Vũ

KS.Hoàng Vũ

Chức vụ : Giám đốc nhà máy

Mail : nhaphohien@gmail.com

Hotline : 0988 97 98 98

FB : https://www.facebook.com/kay.hoangvanvu