GenViet

 

Mặt đứng
Góc nhìn chính diện từ cửa vào trong cửa hàng
Khu vực thanh toán

Phối cảnh góc 

Phối cảnh góc
Phối cảnh góc

Phối cảnh góc

Mặt đứng toàn cảnh
Mặt đứng toàn cảnh