Công ty thuốc Việt Pháp

Khu vực sảnh lễ tân
Khu vực reception
Khu vực bàn làm việc nhân viên hành chính
Khu vực làm việc phòng kế toán
Khu Pantry
Khu vực phòng họp công ty
Không gian phòng giám đốc
Không gian phòng giám đốc
Không gian phòng giám đốc
Toàn cảnh văn phòng công ty thuốc Việt Pháp
Toàn cảnh văn phòng công ty thuốc Việt Pháp