Anh Linh- Hà Giang

 

Căn nhà nằm giữa những hàng cây của núi rừng Tây Bắc